Sunday, December 9, 2012

Kata Bantu


Kata bantu ialah perkataan yang digunakan untuk menerangkan frasa kerja dalam ayat.  Kata bantu terbahagi kepada dua jenis, iaitu
Kata Bantu Aspek
Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa dari segi perbuatan itu sudah, sedang atau akan dilakukan.
sudah
pernah
sedang
telah
masih
akan
belumKata Bantu Ragam
Kata bantu ragam ialah perkataan yang menyatakan ragam perasaan tentang perbuatan yang dilakukan.
hendak
harus
dapat
mahu
boleh
mestiNo comments:

Post a Comment