Tuesday, December 4, 2012

Kata Penegas

Kata penegas ialah kata yang digunakan untuk memberikan penekanan atau menegaskan bahagian-bahagian yang tertentu di dalam ayat.
Contoh
-kah
-lah
-tah
jua
juga
sahaja
hanya
memang
lagi
pun


Contoh
1.     Itulah kereta baharu saya.
2.     Pernahkah awak makan daging tupai?
3.     Apatah dayaku untuk menolongnya.
4.     Arnab itu dibawa juga ke rumah datuknya.
5.     Hanya Kumar yang tidak hadir dalam latihan sukan semalam.
6.     Dia seorang sahaja yang berbaju biru.

No comments:

Post a Comment