Wednesday, December 5, 2012

Kata Penguat

Kata penguat ialah perkataan yang digunakan untuk menguatkan maksud  kata adjektif.  Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif.
Contoh:
 i.     Kata penguat seperti agak, paling, dan terlalu diletakkan sebelum kata   
        adjektif.
ii.     Kata penguat seperti sekali, benar, dan nian diletakkan selepas kata adjektif.
iii.    Kata penguat seperti sangat, amat, dan sungguh boleh diletakkan sama
       ada sebelum atau selepas kata adjektif.
Contoh:
1.     Murid yang paling pintar di kelas kami ialah Nelly Tan.
2.     Pemandangan di Pulau Tioman  sungguh indah.
3.     Suhu di kutub selatan dan kutub utara  amat sejuk.
4.     Kereta api itu sangat laju.
5.     Kereta itu laju sangat.

No comments:

Post a Comment