Friday, December 7, 2012

Kata Pemeri


Kata Pemeri ialah perkataan yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam prediket.  Terdapat dua kata pemeri, iaitu “ialah” dan “adalah”.
i.     Kata pemeri “ialah” diletakkan di hadapan kata nama atau kata frasa nama.
ii.    Kata pemeri “adalah” diletakkan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.
Contoh:
a)     Gadis yang berambut panjang itu ialah kakak saya.
b)     Hui Fen adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah saya.
c)     Tarikh tutup pertandingan itu adalah pada hari Jumaat. 

No comments:

Post a Comment